Årsmøder i Ventilen Danmark

Ventilen holder hvert år et årsmøde hvor alle landets medlemmer har mulighed for at komme og være med til at beslutte hvilken retning organisationen skal udvikle sig i. På årsmøderne vælges bestyrelse, regnskabet godkendes – og det er her det er muligt at stille forslag om og få vedtaget ændringer til vedtægten eller andre grundlæggende ting.

Årsmøde 2019

I år fylder Ventilen 20 år – og derfor og af flere andre årsager bliver årsmødet 2019 skelsættende for Ventilen.
Vi skal sige tak og farvel til vores formand, Maria, der efter 8 år træder tilbage. Vi skal diskutere Ventilen som organisation – og stemme om nogle omfattende vedtægtsforslag fra bestyrelsen, som vil betyde en hel ny organisationsstruktur i Ventilen, hvis de bliver vedtaget. Og så skal vi selvfølgelig fejre, at ét mødested drevet af frivillige på 20 år er vokset sig til en landsorganisation med 22 lokalforeninger, 275 frivillige både lokalt og nationalt og med en viden om ensomhed, der når fagfolk, elever og forældre gennem Netwerk og Ventilen Fortæller.

Er du medlem af Ventilen, er du selvfølgelig inviteret til årsmødet den 21. september i København.
Invitation og program til årsmødet den 21. september i København

Dagsorden til årsmødet

Forslag til årsmødet 

Ventilens bestyrelse har indstillet til at årsmødet stemmer om seks vedtægtsændringer, som tilsammen vil have betydning for, hvordan Ventilen fremover vil være organiseret. Formålet med forslagene er, at skabe en ny struktur i Ventilen, så vi er bedre rustet til at udvikle vores organisation lokalt, nationalt, økonomisk, politisk og strategisk.
Bestyrelsens samlede forslag og forklaringer til vedtægtsændringer.