Årsmødet 2021 afholdes lørdag den 30. oktober i København!

Så er det blevet tid til Ventilens årsmøde 2021, hvor alle medlemmer kan sætte deres præg på det kommende år – og være med til at sparre og evaluere på året, der er gået.

Vi glæder os til endelig at samles igen – med fuldt program, der både byder på oplæg, workshops, valg af formand og selvfølgelig; fest!

Vi starter dagen med et inspirationsoplæg + workshop under titlen Sammen igen. Her har vi inviteret Hardeep Dhanjal; TED-talker, rapper og oplægsholder. Han har en baggrund i rap-musik og en personlig fortælling om bl.a. ensomhed, og han anvender både fortællinger, rap og publikumsinddragelse, når han holder oplæg om fællesskab.

Efter inspirationsoplægget er der en lille workshop med fokus på Ventil-fællesskabet, hvor vi finder sammen på tværs af landet og diskuterer, hvad der er helt særligt og unikt for Ventilens fællesskab!

Efterfølgende tager vi hul på selve årsmødet og vælger bestyrelse og lokalkomité, og regnskabet for 2020 bliver gennemgået. Vores formand, Michala, fortæller om året, der er gået – og om det, der venter næste år – og vi skal beslutte, om det fremover skal hedde Ventilens forperson.

Som altid slutter vi af med middag og fest i allerbedste Ventil-ånd, og der er mulighed for overnatning for de, der kommer langvejs fra.

Der er tilmeldingsfrist den 20. oktober. Ønsker man kun at deltage i selve årsmødet, er fristen den 27. oktober. Op til årsmødet afholdes der lokale formøder – dem finder du her.

Vi glæder os meget til at samle Ventilen fysisk igen – det er for længe siden sidst!

De bedste hilsner,
Ventilens bestyrelse og sekretariat

Årsmøder i Ventilen Danmark

Ventilen holder hvert år et årsmøde, hvor alle landets medlemmer har mulighed for at komme og være med til at beslutte, hvilken retning organisationen skal udvikle sig i. På årsmøderne vælges bestyrelsen, lokalkomitéen og regnskabet godkendes. Det er her, det er muligt at stille forslag om og få vedtaget ændringer til vedtægterne eller andre grundlæggende ting.