Årsmøder i Ventilen Danmark

Ventilen holder hvert år et årsmøde, hvor alle landets medlemmer har mulighed for at komme og være med til at beslutte, hvilken retning organisationen skal udvikle sig i. På årsmøderne vælges bestyrelsen, lokalkomitéen og regnskabet godkendes. Det er her, det er muligt at stille forslag om og få vedtaget ændringer til vedtægterne eller andre grundlæggende ting.

Ventilens årsmøde 2020

Ventilens årsmøde 2020 afholdes online. Årsmødet er for alle medlemmer.
Vi skal blandt have valgt medlemmer til bestyrelsen og lokalkomitéen samt godkendt regnskabet 2019.
Michala, Ventilens formand, står for sin første beretning og vil fortælle mere om, hvad der er sket det senest år, og hvad der følger.

Vi følger dagsordenen, men lover at der også bliver plads til grin, skål og til at “være sammen”, selvom vi er på afstand.

Seneste tilmeldingsfrist var 16. oktober – hvis du ikke har nået det, og meget genre vil deltage, kan du skrive til info@ventilen.dk frem til lørdag d. 24. oktober kl. 12.00.

Flere lokale foreninger holder formøder. Find datoer og tilmeldingslink nedenfor.
Find også dagsorden, forslag og opstillinger – og aktuelle historier og portrætter længere nede på siden.

Alle tilmeldte modtager et link og nærmere information om det tekniske i ugen inden årsmødet. Hvis du har spørgsmål eller er hindret i at deltage online, så kontakt os på info@ventilen.dk

Dagsorden

1. Mødets åbning ved formanden
2. Valg af dirigent og referent
3. Fremlæggelse og godkendelse af formanden beretning
– Herunder en kort beretning fra lokalkomitéen
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
– Herunder rapport fra de kritiske revisorer
5. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent
6. Indkomne forslag
– Bestyrelsen foreslår, at vi tilføjer ”Ventilen er en frivillig, social ungdomsorganisation” til formålsparagraffen
7. Valg af bestyrelsen
– To næstformænd for to år
– To til fem medlemmer vælges for et år
– Op til tre suppleanter vælges for et år
8. Valg af lokalkomité jf.
– Formænd for tre-seks udvalg
– Yderligere medlemmer op til seks valgte i alt
9. Valg af kritiske revisorer jf.
– Valg af to kritiske revisorer for et år
10. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer

Lokale formøder (online)

På de lokale formøder klæder vi medlemmer og frivillige på til årsmødet. Vi gennemgår årets program og formalia.
Derudover vil vi vil snakke om den nye organisationsstruktur, og hvordan den opleves af frivillige og medlemmer.

Tilmeld dig online formøde i din lokale forening ved at klikke på tilbuddet.

Ventilen Viborg, 18. oktober kl. 13-15

KOMsammen København, 18. oktober kl. 15-17

Ventilen København, 19. oktober kl. 17-19

Ventilen Herning, 19. oktober kl. 19-21

Ventilen Aarhus, 21. oktober kl. 19-21

Ventilen Roskilde, 21. oktober kl. 17-19 

Ventilen Odense, 22. oktober kl. 15-17 

Ventilen Kolding, 22. oktober kl. 17-19

Ventilen Næstved, 22. oktober kl. 19-21

Ventilen Gentofte, 24. oktober kl. 9-11

Åbent for alle, 24. oktober kl. 11-13 

Historier fra 2019-2020