Årsmøder i Ventilen Danmark

Ventilen holder hvert år et årsmøde hvor alle landets medlemmer har mulighed for at komme og være med til at beslutte hvilken retning organisationen skal udvikle sig i. På årsmøderne vælges bestyrelse, regnskabet godkendes – og det er her det er muligt at stille forslag om og få vedtaget ændringer til vedtægten eller andre grundlæggende ting.

Årsmøde 2019

Årsmødet 2019 var en fejring af Ventilens 20 års jubilæum og samtidig var det skelsættende, fordi vi sagde farvel til Maria, der havde været formand gennem 8 år – og fordi organisationens struktur blev ændret.

Du kan læse referatet af årsmødet her

Du kan læse formandens beretning her