Skab variation i undervisningen med plads til grin og hygge

I en normal hverdag, hvor vi kunne mødes fysisk, har vi været vant til, at der også var plads til uformelle snakke og grin i forbindelse med undervisningen. Nu mangler samtalerne på vej ind ad døren, i pauserne eller under gruppearbejdet.   

Under corona er antallet af unge, der enten mistrives eller føler sig ensomme steget voldsomt. Årsagen er blandt andet fraværet af social kontakt. Mistrivslen er særlig stor på landets uddannelser, der i snart et år har været nødsaget til at undervise online og alle sociale aktiviteter har været aflyst. Som underviser gør du allerede en forskel, men du mangler måske idéer til, hvordan du kan skabe et bedre socialt miljø i din undervisning til gavn for alle i det online undervisningsrum. 

Det uformelle rum opstår ikke af sig selv, når vi mødes online. Det skal hjælpes på vej. 

Ligesom så mange andre nye ting kan det uformelle, digitale rum virke unaturligt og påtaget til en start. Men vi kan sagtens blive gode til at hygge os og grine, når vi er sammen online. Men det kræver, at du, som underviser, tænker hyggestunderne aktivt ind, når du planlægger undervisningen. 

Dermed viser du dine elever eller studerende, at du gerne vil dem, og at du prioriterer deres trivsel. Når du har afprøvet nye måder at være sammen på i det online rum, kan du tage dem med på råd og høre, hvordan de oplever jeres digitale samvær. På sigt kan det endda være, at de selv begynder at tage initiativ til en aktivitet i eller uden for det faglige rum.

Sådan styrker du trivslen med grin og hygge i online-undervisningen

Sæt rammen for den uformelle snak

Start timen, med at lade eleverne “tjekke ind”. Du kan fx. bede eleverne fortælle, hvordan deres morgen var, hvad de har lavet i weekenden, eller lade det være op til dem selv. Start gerne selv. Læg op til, at man gerne må fortælle noget uperfekt fx. hvordan man glemmer, at tænke over de bukser, man tager på i øjeblikket, fordi vi i princippet kun ser hinanden over kameraet fra brystet og op. Det kan også være, at du har en anden sjov fortælling fra din weekend eller dit hverdagsliv, som viser, at du også har fejl og synes, at tilværelsen kan være hård.

Energizers og icebreakers

En anden måde at skabe grin og hygge i undervisningen er ved at inddrage elementer som energizers og icebreakers i din undervisning. Formålet med aktiviteterne er at skabe en fællesskabsfølelse, at få eleverne til at samarbejde, lære hinanden bedre at kende og forhåbentligt grine sammen gennem skærmen. Aktiviteter i breakout-rooms er gode for det lille fællesskab.
Nedenfor finder du et par bud på nogle af de nyeste fællesskabende aktiviteter fra Ventilens trivselsprogram Netwerk.

Tre konkrete øvelser til grin og hygge i undervisningen

Skab et billede?

Dette er en online samarbejdsaktivitet, som giver anledning til grin. Kort sagt skal du dele eleverne i grupper – gerne 4 eller 9 personer i hver, da det danner en firkant på skærmen. Send dem herefter ud i breakoutrooms eller grupper, og giv dem 5 minutter til at skabe et billede. Du kan bestemme motivet eller lade det være op til eleverne selv. I begyndelsen kan det være en fordel, at du tager styringen. Eksempler på motiver:  

  • et monster 
  • et billede, der afspejler romantikken (eller på anden måde, gøre opgaven faglig)  
  • en historisk person

Det er sjovt, hvis du sætter visse benspænd. Fx at billedet skal være symmetrisk, eller at I skal bruge rekvisitter. Bed gruppen om at tage et screenshot af billedet, inden de vender tilbage til i plenum og skal præsentere det.

Find noget der er…BLÅT!

En anden aktivitet, som giver en pause fra skærmen og mulighed for at lære hinanden lidt at kende. Du skal som underviser vælge noget, eleverne eller de studerende skal finde. Det kan være mere eller mindre abstrakt: noget grønt, noget sødt, noget du ikke bryder dig om. Øvelsen fungerer godt, hvis alle har  lyd på, så det ikke kun er dig, der snakker og kommenterer på de mange forskellige ting, der bliver bragt ind i skærmbilledet.

Jeg har en helt særlig kop, der genopfylder sig selv  

Her er en fortælle-fantasi-øvelse, der kan bruges som en sjov måde at tjekke ind i det online rum. Den kræver ingen forberedelse, og det er meningen, at fortællingen skal være mere eller mindre spontant. Som facilitator af øvelsen, skal du blot bede eleverne eller de studerende om at gribe en genstand, de har tæt på sig og fortælle om dennes særlige egenskaber. Har du en gruppe, hvor øvelsens spontane element kan virke grænseoverskridende, kan du med fordel forberede dem på, at de i starten af næste undervisning skal fortælle om en selvvalgt tings særlige egenskaber. 

Er du underviser på en ungdomsuddannelse? 

Og ønsker du at for uddybet aktiviteterne, så ligger de første to og mange flere på www.projektnetwerk.dk

Netwerk er et særligt program Ventilen tilbyder på ungdomsuddannelser.

Skal din skole være en del af Netwerk? Skriv til os

Ungetrivselsrådet guider 

Antallet af unge, der føler sig ensomme eller giver udtryk for ikke at trives, er steget kraftigt siden den første corona-nedlukning i marts

Ungetrivselsrådet har sammen med Ventilen og en række andre organisationer udarbejdet fem råd til undervisere, så de kan arbejde med at øge trivslen og forebygge mistrivsel på landets uddannelsesinstitutioner. Du kan læse alle fem råd fra Ungetrivselsrådet, som Ventilen har været med til at udvikle her.