Ventilen er med i nyt ambitiøst initiativ, der skal bekæmpe ensomhed blandt unge

Alt for mange unge føler sig svært ensomme. Nu har Mary Fonden derfor taget teten til et omfattende initiativ, der skal sikre, at unge, der føler sig svært ensomme, bliver fundet og får tilbudt den rette hjælp. Og vi i Ventilen er glade for at være en del af det initiativ!

Vi ved, at svær ensomhed kan gå hårdt ud over både helbred og livskvalitet og kan derfor risikere at trække lange spor ind i voksenlivet. Gennem de seneste 10 år er andelen af unge i Danmark, der oplever ensomhed, steget markant. I dag sidder der i en gennemsnitlig gymnasieklasse tre unge, der kæmper med svær ensomhed. En udvikling, der kalder på handling nu!

Derfor er Ventilen med i Lift – et nyt ambitiøst projekt, der går helhedsorienteret til værks. Initiativet skal sikre, at de unge, der føler sig ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet. Og så skal de unge guides videre til et relevant tilbud eller fællesskab, alt efter hvad den enkelte unge har brug for. Sidst, men ikke mindst, skal initiativet hjælpe de unge over i varige fællesskaber og bidrage til, at etablerede fritidsfællesskaber bliver bedre til at rumme de unge, der oplever ensomhed.  Her skal vi i Ventilen bl.a. på banen og dele vores store viden om inkluderende fællesskaber for unge.

”Vi ved fra de unge, vi møder i vores tilbud, at mange af dem har været lang tid om at finde ud af, erkende og acceptere, at det var ensomhed, der var deres udfordring. Vi lever stadig i et samfund, hvor mange tror, at du ikke kan føle dig ensom, så længe du er sammen med andre. Så når du som ung er omgivet af jævnaldrende hver dag i skolen eller går til håndbold tre gange om ugen, er det måske ikke det første ord, der falder dig (eller andre omkring dig) ind. Og når det så er erkendt, så kan det være svært at finde ud af, hvor man kan få hjælp. Alt det gør Lift nu lettere,” siger vores direktør, Rillo Rud.

Alle kan få brug for et lift

Lift skal i første omgang afprøves og udrulles i tre kommuner i samarbejde med lokale frivilligcentre, os i Ventilen, Mary Fonden, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Tre kommuner har sagt ja til at være med til at udvikle og afprøve Lift: Ballerup, Esbjerg og Vejle.

”Vi er glade for at være med i projektet. Dels fordi det sætter fokus på ensomhed blandt unge – men ikke mindst fordi det er ambitiøst. Det er så vigtigt, at Mary Fonden og de tre kommuner har sat sig for at gøre det lettere for de unge at få sat ord på, at de føler sig ensomme. Og tilbyder dem en vejleder, der sammen med dem finder ud af, hvor de kan gå hen for at finde en vej ud af ensomheden. Så er det ikke længere er den unge, der skal stå med den opgave alene, men noget vi andre hjælper med,” slutter Rillo.

Lift er finansielt støttet af Lauritzen Fonden og Det Obelske Familiefond.