Hvad sker der, når man tegner en fælles cykel?

Hvordan er man en god feedback-makker? Hvad skal vi tage højde for, når vi beder tilhørerne evaluere vores oplæg, og hvordan påvirkes unge af karakter- og præstationspres?
Dét var nogle af de ting, der blev arbejdet med på det sidste af de fire årlige korpsmøder for frivillige i Ventilen Fortæller.

De frivillige i Ventilen Fortæller tager ud og holder oplæg for unge eller fortæller deres egen historie om ensomhed og fælleskaber. Derfor er der på korpsmøderne altid fokus på, at de frivillige får ny viden med sig hjem, og at de bliver endnu bedre rustet til deres formidlingsopgave.

Og det med cyklen? Det er en øvelse, der illustrerer, hvad positiv feedback gør ved os. Langt de fleste er ret usikre på, hvordan man egentlig tegner en cykel, men når man gør det i fællesskab og roser hinanden undervejs, bliver det meget lettere. Ros får os til at sænke paraderne, men som en frivillig sagde “det er rigtig rart med ros, men det er ikke kun det, jeg har brug for, når jeg har holdt et oplæg”. Derfor var næste skridt at tale om den konstruktive kritik og hvordan man sikrer, at man giver feedback på en måde, der gør modtageren bedre.

Ventilen Fortæller var frem til juni et udviklingsprojekt med støtte fra Velux fonden. Korpset fortsætter selvfølgelig som en del af Ventilens samlede formidlingsindsats. Læs mere om vores tilbud fra Ventilen Fortæller her.

Feedbackøvelse