Ny rapport fra Ventilen: 76 % føler sig mindre ensomme

Ventilens dokumentationsrapport for 2019 er netop blevet offentliggjort. Tallene viser, at Ventilens tilbud mindsker ensomhed blandt unge og ruster dem til at opsøge nye fællesskaber uden for tilbuddene.

Mere end 120.000 unge føler sig alvorligt ensomme – det vil sige, at de ofte eller hver dag føler sig ensomme. Og det tal er vel at mærke gældende før corona-krisen. Nogle af de unge opsøger et af Ventilens 23 lokale tilbud. Her er der mulighed for at øve sig i at møde jævnaldrende i et trygt fællesskab, opbygge mod og selvværd samt øve sociale kompetencer, så man tør opsøge nye fællesskaber uden for Ventilen.

Tallene i rapporten viser, at Ventilen lever op til sin mission om at gøre ungdommen mindre ensom. Det gør organisationen takket være modige unge og engageret frivillige, der gør en kæmpe indsats for at bryde med problemet og det tabu, der er forbundet med ensomhed.

Vi gør en forskel

Ventilens dokumentationsrapport 2019 bygger på svar fra de unge, der bruger Ventilens tilbud. Svarene er givet via spørgeskema og individuelle interviews. Derudover laver Ventilen løbende statistik på henvendelser og deltagelse for de 16 mødesteder og 7 KOMsammen-tilbud.

Ventilens dokumentationsrapport

Som det fremgår af billederne, viser rapporten blandt andet også, at Ventilens tilbud er et sted, hvor de unge i høj grad får (gen)opbygget deres sociale kompentencer og selvværd. Begge er afgørende for at turde byde sig til i fællesskaber.

Resultater fra de Ventilens to typer tilbud

Mødested

Mødestederne er for unge mellem 15-25 år. Ventilen driver 16 mødesteder rundt omkring i landet.

Resultater fra rapporten om Ventilens mødesteder

76,4 % føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i Ventilen

75,6 % oplever et styrket selvværd, siden de startede i Ventilen

63,8 % er blevet bedre til at håndtere sociale situationer

75,6 % har fået større tro på, at andre på deres egen alder synes godt om dem

62,5 % har fået mere mod på at lære nye mennesker at kende

62,1 % føler sig mere trygge i nye situationer

53,5 % har fået større overskud til at hjælpe andre, hvis de oplever, at de har brug for det

49,4 % af de unge er blevet bedre til at fornemme, hvordan andre har det

62,8 % af de unge har mødt nogen, som de kan lave noget socialt med uden for Ventilen

50,4 % af de unge har fået bekendtskaber, som ikke er fra Ventilen

Læs den fulde rapport for mødestederne her

KOMsammen

KOMsammen er for unge mellem 15-30 år. Ventilen driver 7 lokale KOMsammen-tilbud.

Resultater fra rapporten om Ventilens KOMsammen-tilbud

4 ud af 6 unge føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i KOMsammen

5 ud af 6 unge føler sig som del af et fællesskab i KOMsammen

4 ud af 6 unge føler, at der er godt sammenhold i KOMsammen

4 ud af 6 unge er blevet mere tilfredse med sig selv og har styrket deres selvværd

3 ud af 6 unge er blevet mere fysisk aktive i hverdagen

3 ud af 6 unge spiser mere sund og varieret mad i hverdagen

 

Læs den fulde rapport for KOMsammen her 

 

 

 

 

Vil du også hjælpe med at gøre ungdommen mindre ensom?