10 måder Netwerk kan bruges til at genstarte fællesskabet 

Når 1. G’ere træder ind af dørene til august, er det med en helt særlig sommer i baggagen. Ensomhed og fællesskab har nemlig været højaktuelt siden lock-down i marts, og selv om vi begynder at åbne, risikerer I at møde nye elever, der kun i begrænset omfang har været i et fællesskab med jævnaldrende i det sidste halve år. Hvordan tager man imod disse elever i en (post)corona-tid?

Det gør man ved at være sikre tryghed gennem faste strukturer, aktiviteter der skaber et fælles tredje og ved at støtte eleverne i at have en åben og ærlig tilgang også til det, der er svært. Netwerk tilbyder et hands-on gennemtestet program til lige netop dette.

Her får du 10 måder, hvorpå Netwerks metoder kan bruges til at sikre tryghed og en god overgang til at være gymnasieelev.

1. Makkerskaber, der giver tryghed

Programmet indeholder en plan for at arbejde med makkerskaber og faste pladser, der giver eleverne et fast holdepunkt og tager noget af kompleksiteten væk fra hele det sociale spil.

2. Fællesskabende aktiviteter, der sikrer at alle føler sig set

Det giver tryghed og bekræfter ’os-følelsen’ når alle har fået set hinanden i øjnene og talt med hinanden – også selvom det er helt kort. Det at føle sig set er et vigtigt skridt for at kunne slippe følelsen af ensomhed. Du får et katalog af fællesskabende aktiviteter, som bryder isen og gør det nemmere at smalltalke i næste frikvarter.

3. Fællesskabende aktiviteter, der fokuserer på at ’være til stede i rummet’ sammen og samarbejde

Mange elever har helt sikkert videreført deres fællesskaber digitalt. Men når et fællesskab mangler den fysiske dimension, kan man på sigt blive dårligere til at afkode hinandens signaler. Det at blive fysisk opmærksomme på hinanden styrker ’os-følelsen’ og gør samarbejde nemmere for hele elevgruppen.

4. Lektionsforløb, der giver viden og forståelse for ensomhed

Når eleverne har viden om ensomhed og de mekanismer, der ligger bag, får de mulighed for at genkende og forstå nogle af deres egne eller andres reaktioner.  Det er vigtigt, at man ved, at det ikke er ens egen skyld, hvis man oplever det som svært at genoptage relationer.

5. Genbesøg (eller formuler) jeres klasseidealer for hvordan jeres fællesskab skal være.

Hjælp eleverne til at formulere et sæt klasseidealer for samvær og samarbejde i klassen. Lektionsforløbet tilbyder en færdigsyet proces, som hjælper eleverne til at tage ejerskab for fællesskabet ved at formulerer fælles idealer for fællesskabet og forventningsafstemme med hinanden.

6. Stafet med små elevstyrede aktiviteter styrker fællesskabet

Fællesskab opstår, når man gør noget sammen. Det bliver stærkere, når man investerer tid og energi i det. Netwerk klæder eleverne på til at arrangere små fællesaktiviteter for hinanden – og det er oplagt at lave en stafet med aktiviteter enten ugentligt eller hver 14 dag. Om det er en omgang stikbold eller de laver og spiser en lagkage sammen er underordnet – det vigtige er, at alle kan deltage.

7. Hold øje med ændringer i elevernes adfærd – er der nogen der trækker sig?

Spot mistrivsel og ensomhed ud fra en række adfærdsændringer, som er typiske for unge, der har det svært. Når du kan spotte adfærdsmønstrene kan du som lærer bedre forebygge og afhjælpe mistrivsel inden det bliver alvorligt.

8. Tal fortroligt med elever, du er bekymret for – eller send dem til en kollega der kender eleven bedre

Du skal ikke løse elevens problemer, men hvis du spotter bekymrende adfærd, er det vigtigt, at du ved, hvad du kan gøre. Netwerk giver dig handlemuligheder og anvisninger til, hvordan du tager en samtale med en elev og hjælper vedkommende videre.

9. Henvis til den rigtige hjælp.

Et kærligt skub som støtte til at den unge selv tager det første skridt til at opsøge hjælp, kan gøre en kæmpe forskel. Netwerk giver anledning til at skabe overblik over hvem der kan hjælpe enten på skolen, i kommunen eller lokale frivillige organisationer. Som underviser er det nemlig ikke dit job at agere psykolog, men du kan gøre meget ved at se og viderehenvise den unge.

11. Cases og videoer der bryder tabuer

Med Netwerk får du et katalog af forskellige typer materiale, som du kan bruge til at starte samtaler om de ting, der er svære. Ensomhed er tabubelagt, men det bliver langt lettere at tale åbent om, når man forholder til andre unge, der sætter ord på følelsen.