Årsmødet 2020

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Aalborg, som afholdes tirsdag d. 5 maj 2020, kl. 18:00. Grundet den nuværende situation omkring Covid-19 afholdes årsmødet online via Google Hangouts.

 

Er du betalende medlem af Ventilen Aalborg, og ønsker at deltage i årsmødet og bruge din demokratiske ret, så skal du sende en mail til lars_aal@ventilen.dk hvor du skal oplyse om følgende:

 

  • Dit fulde navn
  • Bopæl(adresse, postnummer, by)
  • Et telefonnummer hvorpå du kan træffes

 

Dernæst vil du blive kontaktet af en af de frivillige fra Ventilen Aalborg, som vil guide dig igennem til hvordan du deltager i det online årsmøde. I tilfælde af, at der skal laves en afstemning til årsmødet, vil afstemningen blive foretaget 100% anonymt, og vil foregå via en online løsning. Når årsmødet er slut, vil dine personfølsomme oplysninger og mails du eventuelt måtte have sendt til Ventilen Aalborg, blive slettet – således at vi opretholder vores GDPR-bestemmelser.

 

 

Mødet er åbent for alle betalende medlemmer af foreningen Ventilen Aalborg, og dagsordenen bliver som følger:

1. Mødets åbning ved formand og næstformand

2. Valg af dirigent og referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

6,4 – valg af ordinære lokalbestyrelsesmedlemmer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

8. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være Ventilen Aalborg i hænde senest tirsdag d. 28 april 2020, og skal sendes til aalborg@ventilen.dk.

 

Vel mødt!

 

De bedste hilsner,

Ventilen Aalborg