Ekstraordinært årsmøde i Ventilen Aalborg

Der indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i Ventilen Aalborg tirsdag d. 9 juni 2020.

Dato: 9. juni 2020

Tid: Kl. 18:00

Sted: Danmarksgade 52, 9000 Aalborg(evt. online af sundhedsmæssige årsager)

Dagsorden:

– Mødet åbnes

– Valg af dirigent

– Dirigenten kontrollerer, at der er sket lovlig indkaldelse til det ekstraordinære årsmøde(jf. stk. 3 og 4) og indsamler fuldmagter fra ikke tilstedeværende

– Valg af referent

– Valg til Bestyrelse

Valg af kasserer

Muligt valg af yderlig bestyrelsesmedlemmer

– Eventuelt

Tilmelding skal ske til Ventilen Aalborg pr. mail aalborg@ventilen.dk senest den 9. juni 2020, af praktiske hensyn vedrørende mødet.

Indkomne forslag, som ønskes drøftet til det ekstraordinære årsmøde, skal være Ventilen Aalborg i hænde senest den 8. juni 2020 pr. mail til aalborg@ventilen.dk