Ekstraordinært årsmøde i Ventilen Aalborg

Der indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i Ventilen Aalborg mandag d. 6 november 2017.

Dato: 6. november 2017

Tid: Kl. 18:00

Sted: Danmarksgade 52, 9000 Aalborg

Dagsorden:

– Mødets åbning ved formandsteamet

– Valg af dirigent

– Dirigenten kontrollerer, at der er sket lovlig indkaldelse til det ekstraordinære årsmøde(jf. stk. 3 og 4) og indsamler fuldmagter fra ikke tilstedeværende

– Valg af referent

– Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer: Formand, næstformand og kasserer.

Desuden kan vælges op til fem øvrige medlemmer efter årsmødets beslutning.

Til mødet skal vælges følgende:

Valg af formand

Valg af næstformand

Valg af kasserer

Muligt valg af yderlig bestyrelsesmedlemmer

OBS: Den nuværende kasserer har meddelt, at denne genopstiller.

– Eventuelt

Tilmelding skal ske til Ventilen Aalborg pr. mail aalborg@ventilen.dk senest den 30. oktober 2017, af praktiske hensyn vedrørende mødet.

Indkomne forslag, som ønskes drøftet til det ekstraordinære årsmøde, skal være Ventilen Aalborg i hænde senest den 30. oktober 2017, pr. mail til aalborg@ventilen.dk