Ventilen Aalborg ordinært- og ekstraordinært årsmøde referat

Ventilen Aalborg afholdte ordinært årsmøde d.6. april 2021 og det ekstraordinære årsmøde blev afholdt d.2. februar 2021.

 

Referatet fra det ordinære årsmøde kan læses her og referatet fra det ekstraordinære årsmøde kan læses her