Ekstraordinært årsmøde i Aarhus

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Ventilen Aarhus!

Da vores kære formandskab, Rikke Daugaard (form.) og Bjørn Schou Madsen (næstform.), har valgt at gå af efter tro tjeneste, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling i Ventilen Aarhus.

Dato: 28.09.2017, kl. 18.30

Hvor: “Folkestedet”, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C

Dagsorden:

Punkt 1. Mødets åbning ved formanden.

Punkt 2. Valg af dirigent og referent.

a. valg af dirigent,

b. valg af referent.

Punkt 3. Valg af bestyrelse.

a. valg af formand,

b. valg af næstformand,

c. valg af kasserer,

d. valg af øvrige medlemmer.

Punkt 4. Eventuelt.