Ekstraordinært årsmøde i Aarhus

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Ventilen Aarhus!

Da vores formand og næstformand har besluttet sig for at gå af, holder vi generalforsamling som er åben for deltagelse af alle. Det kommer nok højst sansynligt til at forgå online. Hvis man ønsker at deltage kan man skrive en mail til aarhus@ventilen.dk.

Dato: 25.01.2020, kl. 18.30

Hvor: “Folkestedet”, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C

Dagsorden:

Punkt 1. Mødets åbning ved formanden.

Punkt 2. Valg af dirigent og referent.

a. valg af dirigent,

b. valg af referent.

Punkt 3. Valg af bestyrelse.

a. valg af formand,

b. valg af næstformand,

d. valg af øvrige medlemmer.

Punkt 4. Eventuelt.