Indkaldelse til ordinært årsmøde 2021

 

Dagsorden for årsmøde i ventilen Esbjerg

Dato: 29. november 2021 kl. 17.00

Sted: Vindrosen,  Exnersgade 4 6700 Esbjerg
Tilmelding til esbjerg@ventielen.dk

Dagsorden:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Indkomne forslag
  1. vedtægtsændring: forperson
  2. Vedtægtsændring: Årsmøde rykkes, så det ligeg samtidig som andre Ventilers årsmøder
 7. Valg af bestyrelse
  1.  Formand
  2. Næstformand
  3. Kasserer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
  Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 9. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
 10. Evt.