Årsmøde i Ventilen Gentofte

Årsmøde i Ventilen Gentofte

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Gentofte.

Årsmødet afholdes tirsdag den 23. april 2019, kl. 18.00 på

Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Gentofte.

Dagsordenen bliver som følger:

1. Mødets åbning ved formand og næstformand

2. Valg af dirigent og referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

8. Eventuelt

 

De bedste hilsner,

Ventilen Gentofte

Den gode velkomst, at hjælpe nye ind i fællesskabet