Årsmøde 2020

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Herning.

Årsmødet afholdes torsdag d. 20. maj 2020 kl. 18 på Herning Bibliotek.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Herning. Tilmelding sker ved at sende en mail til herning@ventilen.dk.

Dagsordenen bliver som følger:

 1. Mødets åbning ved formand og næstformand
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, heraf:
   1. Valg af formand
   2. Valg af næstformand
   3. Valg af kasserer
 7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 8. Eventuelt

De bedste hilsner,

Ventilen Herning