Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde den 13. januar klokken 19.45

Ekstraordinært årsmøde den 13. januar klokken 19.45

KOMsammen Skive indkalder alle medlemmer til ekstraordinært årsmøde den 13. januar klokken 19.45 på Ungdomsskolen Skive.

Det ekstraordinære årsmøde afholdes idet den nuværende næstforperson fratræder sin post, og der skal derfor vælges en ny. Ydermere vil der være valg til nye menige medlemmer af bestyrelsen. Nedenfor kan ses dagsordenen.

 

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde den 13. januar:

 

  1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen

 

  1. Valg af dirigent og referent

 

  1. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet

 

  1. Valg af bestyrelse

 

Valg af næstformand – Bestyrelsen indstiller: Katrine Kristensen

 

Valg af op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer – Bestyrelsen indstiller: Marie Louise Andersen

 

  1. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
  2. Eventuelt