Nyt år – ny start. Sådan sikrer I den gode velkomst

Årsskiftet bringer for mange unge en ny start med sig – for nogen er det start på en ny uddannelse, for andre start på et nyt hold, på praktik eller måske et nyt job.

Mange ser frem til en ny start med lidt sommerfugle i maven. For andre er det med en ny start ikke bare forbundet med sommerfugle, men giver måske helt ondt i maven.  Særligt hvis man har erfaringer med at stå uden for fællesskabet med sig i bagagen.

Tilrettelæg den nye start
Lige meget hvad den unge har med i bagagen, kan en ny start sagtens blive en god start. Det kræver bare, at dem der tilrettelægger starten gør det med blik for, at fællesskab og følelsen af at høre til ikke opstår af sig selv, men skal hjælpes lidt på vej. Selv om man er nået et par semestre ind i en uddannelse, er det stadig en ny start, hvis sammensætningen af de studerende på det enkelte hold er ny.

Den gode velkomst
I Ventilen er vi meget optaget af ’den gode velkomst’. Det gælder både i vores lokale tilbud, når vi får nye frivillige og i Netwerk, vores trivselsprogram til ungdomsuddannelser. Tre generelle råd for ’Den gode velkomst’ er:

  1. Sørg for navnerunder eller, hvis det er en helt ny gruppe, navneskilte og faste pladser den første tid.
    Det at kunne navnene på folk omkring sig, fjerner den første barriere for kontakt. Det giver tryghed at vide at ’man har en plads’ og man skal ikke forholde sig til det sociale spil i, hvem der sidder ved siden af hvem.
  2. Sæt tid af til lege eller øvelser, hvor alle lærer hinanden at kende på kryds og tværs.
    Det er godt givet ud at bruge tid på, at alle er trygge ved hinanden socialt. Det gør det lettere at samarbejde og skaber grobund for tillidsfulde relationer.
  3. Sørg for et introforløb, hvor der ikke er for meget ’fri tid’.
    Det er vigtigt at sætte rammen for, hvad der skal ske. Hav ikke for meget tid, hvor der ikke er planlagt noget enten fagligt eller socialt. Det kan føles utrygt at stå alene med at skulle tage initiativ.
Den gode velkomst, at hjælpe nye ind i fællesskabet

Usikkerhed kan blive til ensomhed
Når man starter på noget nyt, bruger man meget energi på at finde sin plads i det nye fællesskab, som man er havnet i. Tager det lang tid at få fodfæste, kan der opstå en usikkerhed på, om det vil lykkes. Usikkerhed på ens plads i fællesskabet kan fører til, at man selv trækker sig af frygt for at blive ekskluderet.

Unge er særligt sårbare for ensomhed og mistrivsel i situationer med omvæltning i deres sociale liv – som det at starte på en ny uddannelse eller et nyt hold. Derfor opfordrer vi i Ventilen alle, der har ansvar for en ’ny start’ til at være opmærksomme på at sikre, at fællesskabet kommer godt fra start.

Sammenhæng mellem usikkerhed og ensomhed

Bliv eksperter i fællesskabelse
I Ventilens formidlingsenhed har vi mange redskaber til, hvordan man sikre den gode velkomst samt hvordan man i det hele taget kan forebygge og afhjælpe ensomhed. Vi holder oplæg og kurser for både studerende, undervisere og andre fagfolk.

Se mere på www.ventilen.dk/fortaeller eller læs om Netwerk til ungdomsuddannelser på www.projektnetwerk.dk