Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

Dagsordenen for ekstraordinært årsmøde d. 8/3 2023:

 

  1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
  1. Valg af dirigent og referent
  1. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet
  1. Valg af kasserer
  1. Eventuelt