Gør dine elever og studerende klogere på ensomhed

Højskoler, efterskoler, 10. klasser, lærer- og pædagoguddannelser kan booke et skræddersyet oplæg om ensomhed og fællesskaber, der skaber forståelse og giver konkrete redskaber.  

De frivillige oplægsholdere i Ventilen Fortæller rejser land og rige rundt for at fortælle og ungdomsensomhed, og hvad man kan gøre for at mindske og forhindre den. Oplægget kan enten rette sig mod studerende, der som kommende pædagoger eller lærere kommer til at arbejde med unge mennesker, og til elever på efter- og højskoler og 10. klasser, der har en hverdag tæt sammen med andre unge. Og oplægget bliver selvfølgelig også rettet til efter, hvilken aldersgruppe eller årgang, der sidder i salen.

Læs om oplæg på pædagog- og læreruddannelserne her.

Læs om oplæg på efter- og højskoler og 10. klasser her.

Om et oplæg på pædagoguddannelsen UCSyd fik følgende ord med på vejen fra studievejleder Anne Birgitte Hermansen:

”Ensomhed er et meget relevant emne for pædagogstuderende. Uanset hvilken aldersgruppe, de kommer til at arbejde med, vil de møde mennesker, der har svært ved det sociale. Ventilens oplæg giver de studerende en bred viden om ensomhed, og inspiration til hvordan de som kommende pædagoger kan forebygge ensomhed i de fællesskaber, de arbejder med. Og så skaber oplæggets mange eksempler på, hvordan unge har oplevet ensomhedsfølelsen og fællesskabsfølelsen, identifikation hos de studerende.”

Efter et oplæg på Uldum Højskole sagde forstander Kurt Willumsen:

”For mig er jeres oplæg væsentligt her på skolen af to årsager; dels fungerer det som en reminder om, at det er en del af højskolens opgave også at have fokus på de elever, som ikke selv opsøger fællesskaberne, men som skal have lidt hjælp til det. Og dels at vise vores elever, at det er fedt at lave frivilligt foreningsarbejde. Jeres oplæg er relevant for alle vores elever, ikke kun de sårbare.”

For at høre mere, kontakt projektleder Anne Thomsen på fortaeller@ventilen.dk eller tlf: 70 208 308

Ventilen Fortæller er støttet af VELUX FONDEN.

Hvem kan I møde?

Nogle af de frivillige er unge, der tidligere selv har følt sig meget ensomme, og nogle af dem har en faglig interesse. Fælles for både fortællerne og oplægsholderne er, at de brænder for at dele viden og bryde tabuer om ensomhed. Det kan man høre nogle af dem fortælle lidt om i den korte video her: