Årsmødet gav Ventilen en ny struktur

Årsmødet gav Ventilen en ny struktur

21. september holdt Ventilen Danmark årsmøde og her fik organisationen et nyt skelet. De 78 medlemmer, der deltog, gav opbakning til alle de forslag, som bestyrelsen havde stillet, med det resultat at stort set alle strukturer i organisationen nu er nye og vi har både en bestyrelse og en lokalkomité, men ingen støttemedlemmer.

Formålet var at skabe en organisation der i højere grad er bæredygtig og hvor den valgte ledelse har kompetencerne og ressourcerne til at arbejde mere med strategi, økonomi og udvikling end hidtil. Samtidig har der været fokus på ikke at miste nærheden fra de lokale tilbud til den del af landsorganisationen, der sætter rammerne og retningen for deres arbejde.

Du kan læse mere om forslagene her – og se hvordan den nye struktur præsenterer sig på hjemmesiden her.

Organisationsdiagram for Ventilen 2.0 (midlertidigt)

Ventilen Danmarks årsmøde 2018

I september afholdte Ventilen Danmark årsmøde i Aarhus. Her deltog frivillige fra hele landet, som alle bidrog med højt engagement og godt humør.

Weekenden startede ud med udviklende workshops om vores visioner for 2029, hvorefter selve årsmødet blev afviklet. Her fik vi valgt vores nye bestyrelse, som der i år var stor tilslutning til.

I formandens årsberetning kom Maria Bergmann blandt andet ind på, at vores økonomi er presset, og vi har brug for al den hjælp vi kan få. Der bliver i øjeblikket arbejdet hårdt på at finde en løsning på den økonomiske situation. Derudover berettede Maria om vores vellykkede deltagelse i årets Folkemøde, hvor vi var så heldige at være i Nordea Fondens hus, Villa Det Gode Liv, og hvor både bestyrelsesmedlemmer og samarbejder blomstrede. En anden vigtig begivenhed i år er vores nye ansigt udadtil i form af nyt logo og ny hjemmeside, som vi kunne præsentere henover sommeren.

Dagen og valget blev fejret med en festlig aften.