I september afholdte Ventilen Danmark årsmøde i Aarhus. Her deltog frivillige fra hele landet, som alle bidrog med højt engagement og godt humør.

Weekenden startede ud med udviklende workshops om vores visioner for 2029, hvorefter selve årsmødet blev afviklet. Her fik vi valgt vores nye bestyrelse, som der i år var stor tilslutning til.

I formandens årsberetning kom Maria Bergmann blandt andet ind på, at vores økonomi er presset, og vi har brug for al den hjælp vi kan få. Der bliver i øjeblikket arbejdet hårdt på at finde en løsning på den økonomiske situation. Derudover berettede Maria om vores vellykkede deltagelse i årets Folkemøde, hvor vi var så heldige at være i Nordea Fondens hus, Villa Det Gode Liv, og hvor både bestyrelsesmedlemmer og samarbejder blomstrede. En anden vigtig begivenhed i år er vores nye ansigt udadtil i form af nyt logo og ny hjemmeside, som vi kunne præsentere henover sommeren.

Dagen og valget blev fejret med en festlig aften.