”Det er hjerteskærende at høre, at I følte det var jeres egen skyld”Lærere fra ungdomsuddannelser i dialog med unge ’ensomhedseksperter’

Et par håndfulde lærere fra seks forskellige ungdomsuddannelser fik i starten af januar mulighed for at lytte og stille spørgsmål til to unge der i en periode, har haft ensomhed inde under huden.

Mange gode spørgsmål

Lærerne bruger alle Ventilens trivselsprogram Netwerk i deres undervisning, og var taget til et seminar for at få mere viden om langvarig ensomhed. Niels og Signe, der er fortællere i Ventilens fortællerkorps, deltog i seminariet, for at dele deres oplevelser af ensomhed og fungerer som ’eksperter’ med udgangspunkt i deres erfaringer. De to fortællere har to meget forskellige historier, der alligevel indeholder en del af de samme elementer. Efter Niels og Signes havde fortalt deres historier, havde lærerne mulighed for at stille spørgsmål, hvilket der kom der en rigtig fin snak ud af.

”Tror I at der var nogle af jeres lærere på gymnasiet, der kunne se at I følte jer ensomme?” lød et af spørgsmålene. Her var svaret både ja og nej – for på den ene side var det nok svært at se, at det var ensomhed det handlede om, men på den anden side, mente begge fortællere, at der var tegn på, at de ikke havde det godt.

Kig efter relationer

Ensomhed har mange ansigter, men hvis man lærer at faresignalerne at kende, kan man hurtigere få en fornemmelse af hvilke unge, der måske mistrives. Derfor gik seminaret også i dybden med hvilke træk og reaktionsmønstre, der ofte følger med, når unge har følt sig ensomme gennem længere periode.

Noget af det man kan lægge mærke til er ’den stille mistrivsel’, hvor den unge forsøger at skjule hvordan de har det. Det kan være svært at spotte, men hvis man er opmærksom på hvordan den unge indgår i grupper og relationer kan det give et praj. Læs flere faresignaler her

Vigtige budskaber

Budskabet til lærerne er klart: Har I en mavefornemmelse af, at en elev ikke har det godt, så skal I handle på det. Som Niels sagde: ”Det kunne have været en hjælp, hvis nogen tidligere havde sagt til mig at jeg var på gale spor. Jeg kunne godt have brugt, at der var nogen, der tidligere havde taget fat i mig og spurgt til den facade jeg havde.”  

Derudover er der en række praktiske ting lærere kan gøre, som kan gøre det nemmere for de unge, der føler sig socialt usikre. Eksempelvis at det er en hjælp, når det er læreren der sætter rammerne for gruppearbejde:

Som Signe fortalte: ”Hvis der var noget jeg ikke kunne li, så var det gruppearbejde. Det var lidt ligesom en stoleleg, hvor man hurtigt skal finde nogen at være sammen med og ellers er man ude. Jeg endte oftest med at arbejde selv. De ville jo gerne være sammen med deres venner, men så er det svært, hvis man er en, der ikke har nogen venner.”

Ventilens unge fortæller til netwerks lærere

Brug skolens netværk

Den sidste del af seminaret koncentrerede sig om, hvordan man bedst hjælper elever der føler sig ensomme. Er der tale om langvarig ensomhed er det ofte en længere proces for den unge, og noget der kræver mere hjælp end det en lærer kan give i forbindelse med undervisningen. I erfaringsudvekslingen blev det fremhævet at det er vigtigt at skolen har et ’godt netværk’, og ved hvem i kommunen og civilsamfundet, de kan trække på, når en ung har brug for hjælp. Det kan være den kommunale ungerådgivning, et lokalt tilbud fra Ventilen eller en anden forening, hvor den unge kan hente hjælp og støtte.

 

Vil I også gerne have et oplæg eller seminar med besøg af unge som Niels og Signe? Kontakt os på fortaeller@ventilen.dk

Læs mere om Nettwerk til ungdomsuddannelser på www.projektnetwerk@ventilen.dk