Årsmøde KOMsammen Holbæk

Årsmøde 2021

Dagsorden for årsmøde i KOMsammen Holbæk

Dato: 22. december 2021

Tid: 18.00

Sted: Vi afholder årsmødet online. Skriv til juliemamanda@ventilen.dk for tilmelding.

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Indkomme forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark.
 10. Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen.
 11. Eventuelt.