Indkaldelse til  årsmøde 2019

KOMsammen Holbæk holder årsmøde den 3. april. 2019 kl 17.00

Gennemgang af dagsordenen:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent. 
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse. (Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer: Formand, næstformand og kasserer. Desuden kan vælges op til tre øvrige medlemmer efter årsmødets beslutning. Alle vælges på årsmødet og vælges for et år.)
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 11. Eventuelt.
Den gode velkomst, at hjælpe nye ind i fællesskabet