Færre unge bliver mobbet i fritidslivet

2018 16. Jan 14:29

En ny undersøgelse viser, at antallet af børn, der bliver mobbet til fodbold, gymnastik e.l. er faldet, men stadig er for højt. Undersøgelsen bekræfter samtidig, at mobning og udelukkelse hænger tæt sammen med ensomhed.

Det skal helst være sjovt at gå til noget efter skole, og det er det heldigvis også for langt de fleste. Nærmere bestemt de 83,6 procent, der svarer, at de ikke er blevet drillet, mobbet eller holdt udenfor til deres fritidsaktivitet. Tallet kommer fra undersøgelsen Tweens fritid og trivsel, som Center for Ungdomsstudier har lavet for Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning. I 2013 var tallet kun 73,5 %, så det må siges at være udtryk for en positiv udvikling.                    

Undersøgelsen bekræfter også, at mobning og ensomhed er to tæt forbundne størrelser. Således svarer mellem 15 og 20 % af de børn, der har oplevet at blive mobbet, drillet eller holdt udenfor til deres fritidsaktivitet, at de ofte føler sig ensomme. Mellem 30 og 40 % af dem svarer, at de nogle gange føler sig ensomme. Se de eksakte tal på side 36 i rapporten.

Knap hver tiende svarer i undersøgelsen, at de er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning, eller fordi de er blevet holdt udenfor. Tallet er faldet fra næsten 14 procent i 2013, men er stadig for højt, siger Søren Østergård, leder af Center for Ungdomsstudier, i en pressemeddelelse.

”På trods af den positive udvikling bør det forhold, at 9,4 % stopper til en fritidsaktivitet pga. mistrivsel, fordre et forstærket fokus på denne tematik. Undersøgelsen viser, at mistrivsel oftest sker på arenaer, hvor der er voksne til stede, og et oplagt næste skridt i arbejdet med at skabe trivsel for alle i fritidslivet, er derfor, at trivselstematikken indgår som en helt naturlig del af den grundlæggende træner- og lederuddannelse,” siger Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier.